Veidų maskavimas

Veidų maskavimas: Vaizdo stebėjimas pagal BDAR reikalavimus

Iššūkis

Apsaugos stebėjimo kameros kasdien fiksuoja milijonus valandų vaizdo medžiagos. Europos sąjungoje įsigaliojus BDAR reikalavimams, bendrovės privalo užtikrinti papildomus privatumo apsaugos reikalavimus atliekant patalpų vaizdo stebėjimą. Pavyzdžiui, perduodant medžiagą teisėsaugos institucijoms, duomenų teikėjas turi užtikrinti, jog pašalinių asmenų tapatybė būtų paslėpta (vienintelis įraše identifikuojamas asmuo – būtent tas, dėl kurio atliekamas tyrimas). Griežtesni reikalavimai taikomi ir darbo aplinkos stebėjimui ar kai į saugos kameros apžvalgos lauką patenka plotas už įmonės teritorijos ribų.

EasyFlow sprendimas

EasyFlow tapatybės maskavimo sprendimas automatiškai maskuoja visų įraše užfiksuotų asmenų veidus, palikdamas galimybę identifikuoti tik vieną konkretų asmenį. Sprendimas naudojamas, kai duomenis reikia perduoti teisėsaugos institucijoms ar trečiosioms šalims; sprendimas taip pat aktualus atsakant į asmenų prašymus suteikti įmonės saugomą vaizdo medžiagą, kurioje asmuo yra užfiksuotas. Sprendimas taip pat gali maskuoti tik vieną konkretų veidą (pavyzdžiui, darbo vietos stebėjimo atveju). Jei į saugos kameros apžvalgos lauką patenka plotas už įmonės teritorijos, jis taip pat gali būti automatiškai maskuojamas. 

Rezultatas

EasyFlow tapatybės maskavimo sprendimas atitinka ES BDAR reikalavimus ir suteikia galimybę bendrovėms teikti duomenis pagal naujas asmens tapatybės apsaugos taisykles. Kitaip nei rinkoje siūlomi sprendimai, EasyFlow neapmokestina apdorojamų įrašų trukmės, sprendimas yra individualiai priderintas prie kliento poreikių, jis integruojamas į esamą saugos sistemos tinklą, o taikoma kainodara prieinama smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. EasyFlow tapatybės maskavimo sprendimas siūlomas kaip EasyFlow Computer Vision programų paketo dalis ar kaip atskiras programinis vienetas už fiksuotą mėnesio mokestį.

EasyFlow solutions can be also deployed via cloud SaaS. Learn more about our models on:

EasyFlow solutions can be also deployed via cloud SaaS on AWS marketplace

GIVE US A MISSION